Composer (en Laravel!) en shared hosting

Net zoals WP-CLI kun je ook op shared hosting Composer gewoon gebruiken, op voorwaarde dat je maar SSH-toegang hebt.

Download de laatste composer.phar en upload dit bestand naar de home directory van je webhost. Afijn, of download het gewoon vanaf de command line:

cd
curl -O https://getcomposer.org/composer.phar

Zoals voorheen, uitvoerbaar maken:

chmod +x composer.phar

Omdat we niet kunnen ‘installeren’, dan maar een alias in .bashrc:

nano .bashrc

Helemaal op ‘t eind definiëren we het commando composer:

alias composer="~/composer.phar"

Tot slot laden we .bashrc opnieuw in:

source .bashrc

Et voilà!

Laravel installeren?

composer global require "laravel/installer"

Een nieuw project aanmaken?

mkdir sitenaam
cd sitenaam
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel

Nu zul je op 'n shared hosting account waarschijnlijk eerst 'n nieuw domein opzetten; negen op de tien wordt die sitenaam uit het voorbeeld dan de map die bij dat nieuwe domein hoort.

Update (20-08-2017): Wil je ook het commando laravel - en (eventueel) andere Composer-applicaties - beschikbaar maken, dan kan dat door ook nog volgende regel aan .bashrc toe te voegen:

export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"

Een nieuw project creëren doe je dan zo:

cd sitenaam
laravel new